องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมาย

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07