องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดพิมาน


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้ปลัด อบต. และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดพิมาน เพื่อจัดทำร่างระเบียบธนาคารขยะ และ แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07