องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนาปู่เทียม – สายโกรก


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้คณะกรรมการตรวจงาน และกองช่าง อบต.กุดพิมาน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนาปู่เทียม – สายโกรก ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 750 เมตร งบประมาณ 470,500 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07