องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ดูงานบริษัท เวสท์เอฟเวอรี่ติงโคราช อำเภอสูงเนิน


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมด้วย นายมนต์ชัย เตินขุนทด ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าดูงาน บริษัท เวสท์เอฟเวอรี่ติงโคราช จำกัด เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน 

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07