องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติ วันที่ 22 เมษายน 2567


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาสัมพันธ์ โครงการ งาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23