องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ที่ใช้เวลาว่างในเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด


วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบให้นายอภินันท์ สังขมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ร่วมกับ พ.ต.ต.สุรนาท นิตย์คำหาญ สวป.(ชส) สภ.ด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และ มอบน้ำดื่ม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ที่ใช้เวลาว่างในเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23