องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 และ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9


วันที่ 23 เมษายน 2567 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้เลขานุการนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และ นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 และ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ลดอบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน
2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23