องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 (ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์) ช่วงถนนบ้านใหม่แสนสุข – บ้านดอนใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23