องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำ ณ บึงวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6


วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำ บริเวณรอบบึงบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน โดยมี ร.ต.ต.สิทธิชัย เขียวสะอาด ปลัดอาวุโสอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน และ มีนางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอด่านขุนทด คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสาตำบลกุดพิมาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

2024-06-04
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23