องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ บ้านถนนกุดพิมาน หมู่ที่ 7


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบให้นายดวง  รักอยู่ เลขานุการนายกฯ และ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่จุดเสี่ยง และ ถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24