องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำภีร์เบี้ยยังชีพ [ 10 ม.ค. 2566 ]19
2 คัมภีร์นักวินัยมือาชีพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
3 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ต.ค. 2565 ]18
4 แนวทางการขอมีบัตรข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2565 ]22
5 คู่มือตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]19
6 คู่มือปฏิบัติงาน อปท. [ 3 ต.ค. 2565 ]17
7 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2565 ]17
8 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
9 คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ 16 ก.พ. 2561 ]353
10 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]314
11 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]316
12 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]325
13 การจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 พ.ย. 2560 ]323