องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]9
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]42
4 ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]27
5 เชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 มิ.ย. 2565 ]91
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]146
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน และพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จากรกระบบ e-planNACC [ 11 เม.ย. 2565 ]85
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]116
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]119
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]83
11 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]127
12 แผนผังแสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]127
13 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]300
14 รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]256
15 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ก.ย. 2563 ]290
16 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. [ 31 ก.ค. 2563 ]122
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 มิ.ย. 2562 ]328
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 2562-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]252
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 [ 27 มี.ค. 2560 ]275