องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]20
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]14
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]36
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]68
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]70
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (1) [ 17 มิ.ย. 2565 ]227
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ต่อ) [ 1 ต.ค. 2564 ]205
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]205
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]340
10 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 9 ก.พ. 2564 ]364
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]315
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]366
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 2 ก.ย. 2563 ]380
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 ก.ค. 2562 ]360
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 6 ธ.ค. 2560 ]315
16 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) [ 16 มิ.ย. 2559 ]305