องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  กิจกรรมรทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกร...[วันที่ 2022-03-06][ผู้อ่าน 20]
 
  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลวงด่านขุนทด...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 216]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 166]
 
  บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อใส่ตู้ปันสุข และ ม...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 197]
 
  กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และ ควบค...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 153]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 17]
 
  คณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมปร...[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมปล่อยแถว Kick off “การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 231]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ ที่ทำการอบต.กุด...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 211]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อัคคีภัย ...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36