องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
   คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 100]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 21]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ ริมถนนสายข้างวัดกุดพิมาน[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 8]
 
  เทศกาลวันลอยกระทง[วันที่ 2021-10-31][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ และโครงการป้องกันสถาบัน และเชิด...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดและตัดหญ้าพื้นที่รอบๆ สำนักงานตา...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 8]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับอำเภอด...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 101]
 
   ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบถนนเข้าบ้าน ขาดเนื่อ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 9]
 
   คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล...[วันที่ 2021-10-12][ผู้อ่าน 147]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วม (อุทกภัย...[วันที่ 2021-10-12][ผู้อ่าน 10]
 
  สำรวจถนน และ สิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในเขตตำบลกุดพิม...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด งานซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้...[วันที่ 2021-10-09][ผู้อ่าน 14]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34