องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 144]
 
  บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อใส่ตู้ปันสุข และ ม...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 175]
 
  กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และ ควบค...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 136]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 6]
 
  คณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมปร...[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรมปล่อยแถว Kick off “การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 207]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ ที่ทำการอบต.กุด...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อัคคีภัย ...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 114]
 
  ร่วมกิจกรรมรทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และก...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 189]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34