องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
  กองช่าง อบต.กุดพิมาน ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และ ควบค...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 131]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 0]
 
  คณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมปร...[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 151]
 
  กิจกรรมปล่อยแถว Kick off “การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 193]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ ที่ทำการอบต.กุด...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อัคคีภัย ...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 0]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 109]
 
  ร่วมกิจกรรมรทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และก...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 176]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิม...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 0]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง[วันที่ 2022-02-12][ผู้อ่าน 106]
 
  มอบอาหารเสริม (นม ) และใบงาน กับนักเรียนศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 0]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28