องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ออกรับบริการ ประชาชน เพื่อรับเอกสารเปลี่ย...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 25]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นัดประชุมสภาสมัยส...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน เพื่อ...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 17]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นัดประชุมสภา สมัย...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 27]
 
  แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ตามมาตรการส่งเสร...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 25]
 
  งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 82]
 
  จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลา 13 ต.ค.65[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 78]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน และ ซ่อมแซมถนนสายบ้า...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 30]
 
  ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ปร...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 29]
 
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญบูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 27]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36