องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  โครงการซักซ้อมทำความเข้าใจ/ทบทวนการปฎิบัติงานของเจ...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 29]
 
  จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำป...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ การดำเนินการ[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 11]
 
  การประสานงาน นำรถปรับเกรด รถอัดบด และรถน้ำในการสนั...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 14]
 
  นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 16]
 
  ลงพื้นที แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 14]
 
  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริอายุวัฒนมงคล ๗๕ ป...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการ " สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ใ...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 45]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 5 ปี พิธีวางดอกไม้จันทน์สรีระ...[วันที่ 2023-01-29][ผู้อ่าน 39]
 
  พิธีบวงสรวง ดวงทิพย์วิญญาณพ่อขุนทด ในงานสื่อสาร ปร...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 43]
 
  ประชุม สปสช. และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารื...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 36]
 
  มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีอัคคีภัยที่มีบ...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 31]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34