องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  มอบหมายงานสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชี...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 32]
 
  ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองกระเ...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 19]
 
  พนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประ...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 11]
 
  มอบหมายกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ไฟฟ้าส่...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 12]
 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น เนื่...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 11]
 
  พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวา...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 11]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 11]
 
  ออกสำรวจความเสียหายของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ที่เกิดจ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 11]
 
  ตรวจสอบสถานที่เตรียมทำบ่อดักไขมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสา และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 21]
 
  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง (แมลงกระเบื้อง) ณ โร...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 17]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34