องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวา...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 22]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 20]
 
  ออกสำรวจความเสียหายของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ที่เกิดจ...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 17]
 
  ตรวจสอบสถานที่เตรียมทำบ่อดักไขมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสา และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 31]
 
  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง (แมลงกระเบื้อง) ณ โร...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กที่มีฐานะยากจนเพื่อขอรับการช...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 22]
 
  ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 31]
 
  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 35]
 
  จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน [วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 67]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36