องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเรียนแ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 21]
 
  ตรวจเยี่ยมราชการพื้นที่อำเภอด่านขุนทด พร้อมรับฟัง ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 18]
 
  เก็บรวมขยะอันตราย ณ จุดบริการรวบรวมขยะอันตรายประจำ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาขีดความสา...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 21]
 
  ร่วมตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย[วันที่ 2023-02-25][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการซักซ้อมทำความเข้าใจ/ทบทวนการปฎิบัติงานของเจ...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 42]
 
  จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำป...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ การดำเนินการ[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 17]
 
  การประสานงาน นำรถปรับเกรด รถอัดบด และรถน้ำในการสนั...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 24]
 
  นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 23]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36