องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร ผอ.กอง พนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมก...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 21]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โครงการ ปรับ...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 18]
 
  จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2023-07-08][ผู้อ่าน 10]
 
  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องของน้ำอุปโ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนน โครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตาม...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกร...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 19]
 
  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อป...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 19]
 
  จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลา...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 24]
 
  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเส...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 19]
 
  จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและเ...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ การจัดทำร่างงบประมาณราย...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 19]
 
  คณะผู้บริหาร ผอ.กอง พนักงานส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมก...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 32]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34