องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กที่มีฐานะยากจนเพื่อขอรับการช...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 16]
 
  ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 22]
 
  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 27]
 
  จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน [วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการ ออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุ [วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 40]
 
  ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันเทศกาลสงก...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสง...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา กุดพิมานเกมส์ ครั้งที่ 22...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 23]
 
  งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 23]
 
  พิธีสืบธาตุต่อชะตา เสริมบารมี สิริมงคล[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 24]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34