องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบล...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 103]
 
   กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 111]
 
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก และเยาว...[วันที่ 2022-05-28][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านถนนหักให...[วันที่ 2022-05-28][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ทางสาธารณะบ้านดอนใหญ่[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 15]
 
  ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะประโยชน...[วันที่ 2022-05-21][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมปลูกตันไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอ...[วันที่ 2022-05-14][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัด...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 113]
 
   จัดกิจกรรมออกบริการทางการแพทย์ [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 106]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34