องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ทางสาธารณะบ้านดอนใหญ่[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 20]
 
  ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะประโยชน...[วันที่ 2022-05-21][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมปลูกตันไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอ...[วันที่ 2022-05-14][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัด...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 120]
 
   จัดกิจกรรมออกบริการทางการแพทย์ [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สาย...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ [วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 15]
 
  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว...[วันที่ 2022-05-08][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านสำนักพิมาน ห...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36