องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
  สำรวจถนน และ สิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในเขตตำบลกุดพิม...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด งานซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้...[วันที่ 2021-10-09][ผู้อ่าน 30]
 
  คณะผู้บริหารร่วมกับ ปลัดอบต.กุดพิมาน ประชุมหัวหน้า...[วันที่ 2021-10-05][ผู้อ่าน 158]
 
  ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยหารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนใน...[วันที่ 2021-10-04][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงถนนหักให...[วันที่ 2021-10-03][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ปร...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบ เกียรติบัตรยกย่อ...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 99]
 
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่...[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 95]
 
   นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ได้มอบหมาย...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 166]
 
  คณะผู้บริหาร จัดประชุม ผอ. กอง หัวหน้าส่วนราชการ แ...[วันที่ 2020-10-05][ผู้อ่าน 136]
 
  มอบหมาย กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนส...[วันที่ 2020-07-25][ผู้อ่าน 307]
 
  ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านไร่ หมู่ท...[วันที่ 2020-07-12][ผู้อ่าน 305]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36