องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ระเบียบงานสารบรรณ/แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ การจัดซือ จ้างตามแบบ ว 119 [ 3 พ.ย. 2565 ]35
2 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 2 พ.ศ.2548 [ 5 ม.ค. 2565 ]190
3 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ 4 พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]147
4 ระเบียบงานสารบรรณ2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]160
5 หนังสือว่าด้วยการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย [ 2 ก.พ. 2564 ]243
6 คำอธิบายเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 2 ก.พ. 2564 ]261
7 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]227
8 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]213
9 แบบหนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]206
10 หนังสือภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]270
11 คำสั่ง [ 2 ก.พ. 2564 ]236