องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 มี.ค. 2565 ]112
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]73
3 หนังสือแบบ ปย.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]264
4 แบบ ปค.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]300
5 แบบ ปค.4 [ 1 ต.ค. 2561 ]297
6 แบบ ปค.5 [ 1 ต.ค. 2561 ]254
7 แบบ ปค.6 [ 1 ต.ค. 2561 ]307
8 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]238
9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]293
10 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ-ปอ.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]289