องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน [ 12 พ.ย. 2555 ]345
202 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2557 [ 31 ต.ค. 2555 ]341
203 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๒/๒๕๕๕ [ 17 ก.ย. 2555 ]619
204 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๑/๒๕๕๕ [ 17 ก.ย. 2555 ]345
205 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน [ 29 พ.ค. 2555 ]428
206 รายการประชุมสภา อบต.ประจำเดือน [ 9 พ.ค. 2555 ]342
207 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำ [ 8 พ.ย. 2554 ]1005
208 ขอเชิญเข้าร่วมทำการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้ง [ 7 พ.ย. 2554 ]400
209 ขอเชิญเข้าร่วมทำการประชุมสภาสมัยสา [ 7 พ.ย. 2554 ]344
210 รายการประชุมสภา อบต.ประจำเดือน [ 3 พ.ย. 2554 ]795
211 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 พ.ย. 542 ]257
212 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 พ.ย. 542 ]325
213 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]261
214 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]248
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11