องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 27 ก.ย. 2566 ]49
22 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 9 ส.ค. 2566 ]54
23 ประกาศ อบต.กุดพิมาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ส.ค. 2566 ]58
24 ประชาสัมพันธ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 26 ก.ค. 2566 ]12
25 ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 14 ก.ค. 2566 ]64
26 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานให้ รองนายก ปลัด อบต.ละหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน [ 14 ก.ค. 2566 ]50
27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 (เปลี่ยนแปลง) [ 8 พ.ค. 2566 ]58
28 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]55
29 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]53
30 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]48
31 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]44
32 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 มี.ค. 2566 ]3
33 ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เลิกการใช้กล่องโฟม [ 13 มี.ค. 2566 ]3
34 12 ข้อควรรู้สำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 7 มี.ค. 2566 ]7
35 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]75
36 ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน [ 24 ก.พ. 2566 ]1
37 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2566 ]48
38 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. [ 30 ธ.ค. 2565 ]22
39 ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุก ล้ำทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2565 ]42
40 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2565 ]67
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12