องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]40
22 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]39
23 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]37
24 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]35
25 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]63
26 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2566 ]38
27 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. [ 30 ธ.ค. 2565 ]9
28 ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุก ล้ำทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2565 ]32
29 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2565 ]55
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดพิมาน [ 9 ธ.ค. 2565 ]58
31 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 ธ.ค. 2565 ]54
32 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 23 พ.ย. 2565 ]57
33 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 17 พ.ย. 2565 ]70
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 พ.ย. 2565 ]61
35 การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน [ 3 พ.ย. 2565 ]67
36 ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]73
37 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานออกติดตามผลกิจกรรมออกกำลังกายของประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน [ 30 ก.ย. 2565 ]25
38 แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 ก.ย. 2565 ]42
39 ประชาสัมพันธ์ เข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 19 ส.ค. 2565 ]121
40 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7/2565) [ 15 ส.ค. 2565 ]111
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11