องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่่วยงาน [ 24 มี.ค. 2565 ]213
62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดพิมาน [ 24 มี.ค. 2565 ]184
63 เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]261
64 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารหส่วนตำบลกุดพิมาน [ 18 มี.ค. 2565 ]212
65 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 มี.ค. 2565 ]200
66 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]199
67 รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ [ 4 มี.ค. 2565 ]35
68 รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านไร่ [ 4 มี.ค. 2565 ]33
69 รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 1 มี.ค. 2565 ]205
70 แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ รองนายก อบต.และ ปลัด อบต.กุดพิมาน ปฏิบัติราชการแทน [ 25 ก.พ. 2565 ]176
71 กิจกรรมล้างตลาดสด ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" [ 10 ก.พ. 2565 ]37
72 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]200
73 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 4 ม.ค. 2565 ]23
74 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 1 ก.ย. 2564 ]110
75 ประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย [ 1 เม.ย. 2564 ]112
76 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 2 ก.พ. 2564 ]307
77 ประกาศ กำหนดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา [ 5 ม.ค. 2564 ]112
78 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2563 ]358
79 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]317
80 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลังสามปี (รอบ 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]135
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11